Retourbeleid

Retourbeleid

Hieronder vindt u alle gegevens die van toepassing zijn op het annuleren, herroepen of retourneren van een bestelling. 

Een bestelling annuleren
Heeft u een bestelling geplaatst, maar wilt u deze alsnog annuleren? Neem dan z.s.m. contact op met onze Klantenservice. Wanneer het pakket nog niet verzonden is kunnen we uw bestelling doorgaans eenvoudig annuleren of wijzigen.

Een bestelling herroepen
Is uw bestelling reeds verzonden en/of bent u niet tevreden over de geleverde producten, dan kunt u de overeenkomst herroepen. Scand. Design Online AB voldoet aan de EU-richtlijn voor E-commerce. Dit betekent dat u de mogelijkheid heeft om uw overeenkomst binnen 14 kalenderdagen en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Let op: Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die gepersonaliseerd zijn of op andere wijze gemaakt zijn volgens specificaties van de consument (bijvoorbeeld stof en tafelzeil).

De herroepingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag waarop u of een derde partij - anders dan de vervoerder en zoals vooraf aan ons kenbaar gemaakt - de bestelling fysiek in bezit heeft gekregen.

Tijdens de herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met zowel het product als de verpakking. Dit betekent dat u het product slechts in die mate mag uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden of niet.

Wanneer u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht en uw order wilt herroepen, dan dient u ons hierover allereerst duidelijk en schriftelijk te informeren via:
- Post: Scand. Design Online AB, Amerikavägen 10, SE-393 56 Kalmar, Sweden; of
- E-mail: klantenservice@scandinaviandesigncenter.nl
U kunt hiertoe gebruik maken van ons formulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

De mededeling dat u gebruik wilt maken van het recht om uw bestelling te herroepen, dient plaats te vinden voordat de herroepingsstermijn (14 kalenderdagen) verstreken is.

Een bestelling retourneren
Indien u gebruik maakt van het recht om een bestelling of product te retourneren, dient u deze binnen 14 kalenderdagen -  gerekend vanaf de dag dat u uw annulering aan ons heeft gemeld danwel dat de annuleringstermijn van 14 kalenderdagen zou verstrijken - naar ons terug te sturen (let op: ScandinavianDesignCenter is gevestigd in Zweden!). De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.

We bieden u de mogelijkheid om - tegen een kostprijs van 10 euro - een retourlabel te ontvangen. In dat geval sturen we u per e-mail een verzendlabel toe, dat u zelf kunt afdrukken en direct aan het pakket kunt bevestigen; vervolgens brengt u het pakket naar het postkantoor voor verdere verzending. De gemiddelde retourtermijn bedraagt ca. 2 weken. Zodra we het pakket retour ontvangen hebben, zullen we de ontvangst ervan bevestigen en het aankoopbedrag minus 10 euro voor de verzendkosten naar uw rekening terugboeken. NB. Deze optie geldt niet voor grote producten.

Uiteraard bent u echter ook vrij om zelf een verzendmethode te kiezen. De kosten voor het retourneren kunnen - afhankelijk van het gewicht en de gekozen verzendmethode - variëren (van ca. € 10  tot € 45). Voor een verdere specificatie van kosten verwijzen we naar de tarieven van de afzonderlijke transportbedrijven (bijvoorbeeld PostNL, DHL, UPS).

Om eventuele beschadigingen tijdens het vervoer te voorkomen verzoeken we u de geretourneerde producten zorgvuldig te verpakken in - bij voorkeur de originele of vergelijkbare verpakking - en het pakket aan de buitenkant te markeren met het woord ‘retour’. Voor een effectieve afhandeling verzoeken we u graag in het pakket uw NAW-gegevens en ordernummer op te nemen.

Het retouradres is:
Scand. Design Online AB
Amerikavägen 10
SE-393 56 Kalmar
SWEDEN

De gemiddelde retourtermijn bedraagt ca. 2-3 weken. Om de voortgang van de levering te kunnen blijven volgen, adviseren wij u gebruik te maken van een verzendservice met track-and-trace mogelijkheid.

We zullen het aankoopbedrag alsook de oorspronkelijke verzendkosten (ten hoogte van de goedkoopste verzendoptie) zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping naar uw rekening terugboeken. Wij mogen wachten met betalen totdat we de producten retour ontvangen hebben of u gedegen bewijs kunt overleggen dat de producten naar ons zijn teruggestuurd (welk tijdstip als eerst valt). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met onze klantenservice gebruiken we hiertoe het rekeningnummer zoals tijdens de bestelling van uw order is gebruikt. Aan deze terugbetaling zijn geen extra kosten verbonden; wel kan het enkele dagen duren voordat deze transactie op uw rekening zichtbaar is. Daarnaast kunnen we - indien het product als gevolg van onzorgvuldig handelen voor het bepalen van de aard, kenmerken en het functioneren van het product schade heeft opgelopen - een deel van het aankoopbedrag als vergoeding aanmerken.

Problemen met uw bestelling of aflevering
Is het pakket of product tijdens het transport beschadigd of kwijt geraakt? Heeft u een defect of foutief product ontvangen? Of heeft u andere vragen, klachten of problemen met uw bestelling of levering? Dan verzoeken we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze Klantenservice. Let op: Om uw vraag/klacht in behandeling te kunnen nemen, vragen we u doorgaans een foto en beschrijving van het defect of beschadiging aan te leveren.

Wanneer een pakket met duidelijke schade wordt geleverd en de producten beschadigd zijn of ontbreken, bent u verplicht direct een klacht in te dienen bij het transportbedrijf en de levering te weigeren. Graag verzoeken we u tevens contact op te nemen met onze klantenservice (via klantenservice@scandinaviandesigncenter.nl), zodat Scand. Design Online AB gebruik kan maken van haar recht om dergelijke claims in te dienen bij het transportbedrijf. NB. Wanneer de levering beschadigd is geraakt of verloren is gegaan tijdens het transport naar de klant, is Scand. Design Online AB verantwoordelijk. Is de zending beschadigd geraakt of verloren gegaan tijdens het retourneren, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid.

Eventuele verborgen schade dient - bij voorkeur onmiddellijk maar uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek - te worden gemeld aan onze Klantenservice. Deze zal u vervolgens nader informeren over hoe met de klacht om te gaan.

Garantie
Op alle producten van Scandinavian Design Center is de wettelijke garantie van toepassing. Dit betekent dat een product datgene is of moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten. Sommige leveranciers van Scandinavian Design Center bieden tevens fabrieksgarantie op hun producten. Voor meer informatie over de fabrieksgarantie van een specifiek product kunt u contact opnemen met de Klantenservice. NB. De fabrieksgarantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument; deze doet dus niks af aan de wettelijke garantie.

Vragen over het retourbeleid? Neem dan contact op met onze Klantenservice.