Onze verantwoordelijkheid

Vandaag de dag staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de zakelijke agenda. En dat geldt ook voor ons:

Wij doen ons uiterste best om een goede werkgever te zijn en geldende arbeidswetten en andere regelgevingen correct toe te passen. Om ervoor te zorgen dat onze medewerker zich goed voelen – zowel fysiek als mentaal – zorgen we ervoor dat onze werkplekken veilig en ergonomisch zijn. Wij bevorderen diversiteit en gelijkheid onder het personeel en proberen de vaardigheden van onze medewerkers voortdurend te ontwikkelen.

Ons succes is gebaseerd op goede relaties met alle stakeholders. Dit betekent dat we gemaakte afspraken nakomen en ervoor te zorgen dat alle medewerkers bekend zijn met de rechten en plichten van de klant. Daarnaast zijn we op de hoogte van wet- en regelgeving die op onze producten en diensten van toepassing zijn.

Als maatschappelijk verantwoorde organisatie is ethisch handelen ons speerpunt. Zo houden we ons aan alle relevante regels en richtlijnen op het gebied van marketing. Daarnaast proberen wij via diverse initiatieven duurzaamheid te stimuleren en eventuele negatieve neveneffecten op het milieu te minimaliseren. Dit blijkt onder andere uit de vele biologisch verantwoorde producten in ons assortiment.

Wij communiceren ethisch, eerlijk en transparant, zowel intern als extern. Dit betekent ook dat we actief luisteren en openstaan voor een dialoog met onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden en - met name bij een verschil van inzicht - altijd wederzijds begrip proberen te creëren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een verantwoordelijkheid van en voor iedereen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst! Onze inspanningen zijn erop gericht om voortdurend bij te dragen aan het welzijn en welbevinden van alle belanghebbenden. De maatschappij vormen we samen en samen vormen we de toekomst!